Horizont 2020: 208 miliona evra za projekte iz oblasti saobraćaja i energetike

Četrdeset istraživačkih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike dobiće ukupno 208 miliona evra iz Programa EU „Horizont 2020“, kako bi evropski saobraćaj postao zeleniji, bezbedniji i efikasniji, energija tržišno pristupačna i ekonomična, a njeno korišćenje efikasno.

Odabrani projekti iz oblasti saobraćaja odnose se na vazdušni i drumski saobraćaj, kao i prioritete za održivi gradski saobraćaj.

Projekti iz oblasti energetike pokrivaju podrujča energije okeana, vetra, geotermalne energije, energije iz obnovljivih izvora, solarnu energiju, skupljanje i skladištenje ugljenika, biogoriva, ali i društvene studije koje pomažu unapređenju njihove tržišne dostupnosti.

Podsećanja radi, Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanje i inovacije, za period 2014–2020. godine, koji je sledbenik  Sedmogodišnjeg okvirnog programa EU za istraživanje  i razvoj, FP7 (2007-2013).  Horizont 2020 je usmeren ka ostvarivanju ciljeva iz ključnih strateških dokumenata: Evropa 2020Inovaciona unija i uspostavljanje Jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora. Ovaj Program, sa budžetom od oko 80 milijardi evra, se znatno razlikuje od prethodnih programa pošto se fokusira na rešavanje velikih društvenih izazova, kao i tehnološki napredak kroz veće učešće privatnog sektora u projektima. Takođe, doprinosi pronalaženju rešenja za ekonomsku krizu, investiranjem u buduće poslove i razvoj, rešavanjem pitanja građana EU sa aspekta njihove materijalne sigurnosti, opšte bezbednosti i životne sredine, kao i jačanjem globalne pozicije EU u oblasti istraživanja, inovacija i tehnologija.

Okvirni program Horizont 2020 čine tri glavne oblasti, odnosno tri stuba, i to: Izvrnost u nauci, Industrijsko vođstvo i Društveni izazovi (zdravlje, hrana, energija, saobraćaj, klima, društvo i bezbednost).

Republika Srbija se 1. jula 2014. godine uključila u Horizont 2020, čime su sredstva iz Programa postala dostupna za srpsku naučnu zajednicu, mala i srednja preduzeća, civilni sektor i ostale segmente privrede i društva.

Izvor: CER Monitor, Odeljenje za međunarodnu saradnju

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .