Uspešno privedena kraju i druga faza sanacije tunela „Petrovac“ na barskoj pruzi

Iako prognoze za brzu sanaciju tunela Petrovac, kod Velike Župe, koji je pretrpeo velika oštećenja usled obilnih padavina početkom avgusta ove godine, nisu bile optimistične, u rekordnom roku, za samo dve nedelje, završena je prva faza i uspostavljen je redovni železnički saobraćaj sa Crnom Gorom. Paralelno sa prvom fazom sanacije, pripremao se projekat za dalju rekonstrukciju tunela.

Uspešno privedena kraju i druga faza sanacije tunela „Petrovac“ na barskoj pruzi

Nakon uspostavljanja saobraćaja, 22. avgusta, nastavljeno je sa građevinskim radovima, koji su se odvijali u slobodnim intervalima, između redovnih prolazaka vozova.

Uspešno privedena kraju i druga faza sanacije tunela „Petrovac“ na barskoj pruzi

U ovoj fazi radilo se u neposrednoj blizini mesta urušavanja, između niša 13 i 14 i na delu tunela kod niše 3, koja je predstavljala veoma ugroženo mesto. Ukupno je sanirano 56 metara tunela. Ugrađeno je 44 remenate (čelični prstenovi za oblaganje tunela), 494 kvadratna metra armaturne mreže, 378 samobušećih ankera i 96 kubnih metara prskanog betona. Zahvaljujući velikom angažovanju zaposlenih u ZOP Užice, tokom prve faze, omogućeno je da specijalizovana firma DIB Bučje iz Knjaževca, nastavi sa daljom sanacijom tunela. Tokom kompletnog trajanja radova na drugoj fazi naši zaposleni su bili logistička i tehnička podrška izvođaču, pa su zajedničkim snagama i navedeni radovi uspešno privedeni kraju.

Ovo je samo jedan u nizu primera požrtvovanosti, entuzijazma i želje, kako rukovodstva tako i zaposlenih Infrastrukture, da se radi na izgradnji savremene srpske železnice.

Uspešno privedena kraju i druga faza sanacije tunela „Petrovac“ na barskoj pruzi

Objavljeno u Vesti i označeno .