„U susret evropskom gigabitnom društvu“

Evropska komisija nedavno je usvojila Saopštenje (COM (2016)058), pod nazivom “Povezanošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – U susret evropskom gigabitnom društvu”, koje postavlja inicijative i zakonske predloge za podsticanje investiranja u visoko-kapacitetnu mrežu, uključujući i inicijativu „WiFi za Evropu”, za promociju široke dostupnosti WiFi mreža građanima širom Evropske unije. Saopštenje upotpunjuje i Radni dokument osoblja Komisije (SWD(2016) 300), koji pruža uvodne informacije o predloženim strateškim ciljevima za 2025. godinu, sa fokusom na evropske potrebe za povezanošću posle 2020. godine.

Evropska komisija predlaže tri strateška cilja za 2025. godinu:

  • Gigabitna povezanost za sve glavne pokretače socioekonomskog razvoja kao što su obrazovne ustanove, prevozna čvorišta i glavni davaoci javnih usluga, kao i preduzeća sa visokim stepenom digitalizacije.
  • 5G povezanost visoke efikasnosti za kontinuiranu pokrivenost 5G tehnologijom svih urbanih područja i svih glavnih kopnenih saobraćajnih pravaca (putevi, železnice).
  • Bolja povezanost u ruralnim područjima, podrazumeva da sva evropska ruralna područja treba da imaju pristup internetu brzine prenosa prema korisniku od najmanje 100 Mbps, koja se može nadograditi na gigabitsku brzinu.

U tom smislu neophodno je prilagoditi politike i zakonodavni okvir EU, što podrazumeva izradu Akcionog plana o 5G povezivanju za Evropu i predloge za

  • direktivu o uspostavljanju Evropskog elektronskog koda,
  • uredbu o Telu evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC),
  • uredbu o promovisanju internet povezivanja u lokalnim zajednicama i javnim prostorima (WiFi4EU).

Procenjuje se da će za ostvarivanje navedene vizije i ciljeva za 2025. godinu biti potrebna ulaganja od oko 500 milijardi evra u toku ove decenije, što je dodatnih 155 milijardi evra više nego u slučaju jednostavnog nastavka trenda tekućih ulaganja u mrežu i napora usmerenih na modernizaciju provajdera povezivosti.

Izvor: CER, Odeljenje za međunarodnu saradnju

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .