Rigoroznijim kaznama do suzbijanja krađa železničke infrastrukture

Duži niz godina železnička infrastruktura je na meti kradljivaca, koji zbog sitnosopstveničkih interesa, ne samo da nanose velike materijalne štete železnici, kao veoma važnom državnom sistemu, već ugrožavaju bezbednost i redovnost saobraćaja. Centar za unutrašnju bezbednost i zaštitu „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. tesno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kako bi se ove destruktivne pojave iskorenile, ili bar svele na minimum, a lopovi priveli pravdi. CUBIZ poseduje sistem statističkog praćenja i analitičke obrade podataka o protivpravnim radnjama, izgrađen saglasno kategorizaciji COLPOFER (organizizaciji pri UIC, koja se bavi bezbednošću železničkog saobraćaja). Tim sistemom se određuju, analiziraju i istražuju karakteristični slučajevi i ugrožene deonice, službena mesta, radionice, magacini i sl. U proteklih godinu dana, registrovano je 377 protivpravnih radnji, sa ukupnom materijalnom štetom od oko 53 miliona dinara. Međutim, realna materijalna šteta je višestruko veća, s obzirom da pored neposrednih oštećenja, odnosno onesposobljavanja građevinske, elektrotehničke, saobraćajne i druge infrastrukture, podrazumeva i indirektnu materijalnu štetu, usled zastoja i poremećaja u redovnosti železničkog saobraćaja.

Najčešće se otuđuju šine, pragovi, kablovi različite namene, kolosečni pribor, bakarna užad, kućišta sa trafoima za grejanje skretnica, uređaji za automatsku kontrolu i regulisanje putnih prelaza (relejni uređaji i razvodni ormani) i sl. Analizom statističkih podataka, utvrđeno je da su krađe karakteristične za celu teritoriju železnice, a lokacije na kojima učinioci izvršavaju protivprvne radnje su najrazličitije. Do otuđenja dolazi na otvorenim prugama, gde je ukinut saobraćaj, otvorenim prugama u eksploataciji, u staničnim područjima, magacinskim i stovarišnim prostorima. Metalni delovi, otuđeni sa železničke infrastrukture, preprodaju se na otpadima sekundarnih sirovina, gde se otkupljuju bez dokaza o poreklu. Ponekada su učinioci ovih krađa, dobro organizovane i opremljene grupe, a najčešće su to pojedinci socijalno ugroženog statusa, bez zaposlenja i validnih ličnih isprava. Takođe je bitno napomenuti i veoma često destruktivno i nasilno ponašanje huligana, koji kamenuju vozove, postavljaju predmete u koloseke, pa čak i fizički nasrću na službena lica „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d.

Nakon uočene krađe i sličnih vidova vandalizma, odmah se vrši usmena prijava policiji, a u roku od 24 časa i pismena prijava, sa iskazanom štetom i stepenom ugroženosti bezbednosti železničkog saobraćaja.

Zakonom o Krivičnom postupku, za učinioce ovih krivičnih dela, predviđene su zatvorske kazne od jedne do osam godina, što je nedovoljno, s obzirom na težinu i posledice koje izazivaju. Poslovodstvo „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. čini sve, kako bi se promenile zakonske odredbe, jer su u većini zemalja Evropske unije, krađe železničke imovine, tretirane kao akt terorizma i učinioci se osuđuju na zatvorske kazne od 20 do 40 godina.

Zbog svega navedenog, neophodne su daleko ozbiljnije sistemske mere na nivou države, odnosno pooštravanje kaznene politike, kako bi se preventivno zaustavile krađe na železnici, a učinioci adekvatnije sankcionisali.

Posted in Vesti and tagged .