Objavljena Uredba o ograničenjima emisije gasovitih i čvrstih zagađivača za nedrumske pokretne mašine (NRMM)

Evropska unija je nedavno objavila Uredbu 2016/1628 o ograničenjima emisije gasovitih i čvrstih zagađivača za motore sa unutrašnjim sagorevanjem kod nedrumskih pokretnih mašina (NRMM) – lokomotiva, plovila, građevinskih mašina i dr.

Uredbom su precizirane i procedure za dobijanje posebnih odobrenja za proizvođače i vlasnike ovih mašina, koja će biti neophodan uslov za prisustvo i pravilno funkcionisanje unutar evropskog tržišta.

Cilj usvajanja ove Uredbe je pre svega zaštita zdravlja ljudi i životne sredine.

Prema dosadašnjoj evidenciji Evropske komisije, NRMM motori su odgovorni za 15% emisija azotnih oksida (NOx) i 5% čvrstih zagađivača.

Imajući u vidu razvoj novih vrsta goriva i motora, Komisija će, i ubuduće, pratiti nivoe emisija zagađivača i prema tome usklađivati predloge zakonodavnih mera EU.

Na nivou Evropske unije biće uspostavljena posebna homologaciona tela nadležna za kontrolu tipova motora i proveru usklađenosti sa administrativnim i tehničkim zahtevima ove Uredbe.

Uredba (NRMM) će stupiti na snagu 1. januara 2017. godine.

Izvor: CER Monitor i institucije Evropske unije

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .