Obilazak čvora Pančevo, 13. avgust 2016. godine

Logika vremena je logika biznisa!

Obilazak infrastrukture čvora Pančevo specijalizovanim vozilom „Kalimero“, započeo je od stanice Beograd Dunav u subotu, 13. avgusta 2016. godine u ranim jutarnjim satima. Generalnom direktoru Dušanu Gariboviću i izvršnom direktoru za upravljanje železničkom infrastrukturom Milanu Šeganu, koji su bili sa svojim saradnicima, pridružio se Slobodan Vukmirović, republički inspektor u MGSI.

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

 

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Ovo je bila prilika da se obiđe napredak radova na pančevačkoj pruzi, kao i nadvožnjaci u blizini Pančevačkog mosta, preko Zrenjaninskog puta, čija je druga faza rekonstrukcije završena prethodnog dana.

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Dolaskom u stanicu Pančevo glavna, generalni direktor je prisutnima predočio novonastalu situaciju u pogledu budućeg funkcionisanja I ž S i kako doći do kvalitetnog Društva, sa brojem zaposlenih koji je adekvatan. Nema više „resavske“, prepisivačke škole i nema železničke matrice, koja se ponavljala iz godine u godinu. Prva prilika koja nam se ukaže biće posvećena pravljenju potpuno nove reorganizacije i osavremenjivanju Uputstava, koja će to moći da isprate.

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Inače, železnička stanica Pančevo Glavna je veoma teška stanica, jer je na njenoj teritoriji još uvek gradilište i sve se radi ručno, pa je stoga neophodna dodatna obazrivost i pažnja. Takođe, u čvoru Pančevo nalazi se pogranična stanica Vršac, koja (kao i ostale stanice u tom rangu) ima problem zastarelih  Uputstava o regulisanju saobraćaja. Poslednje Uputstvo između Srbije i Rumunije izrađeno je 1998. godine, a od tada se mnogo toga promenilo. Da bi se  zaposlenima razjasnila dilema oko toga, republički inspektor Slobodan Vukmirović je objasnio da se krenulo u ciklus inoviranja i izrade novih Uputstava i ona su prioritet. Konkretno, za Bugarsku i Makedoniju su uputstva završena, a u toku je i izrada za Rumuniju. Takođe, gospodin Vukmirović je elaborirao prethodne vanredne događaje, ali ne da bi se tražili dodatno krivci, već da bi se na svaki moguć način takve situacije izbegle.  

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Šef čvora Pančevo Violeta Strinić iznela je probleme koji joj se nameću svakoga dana, kao i načine na koje ih prevazilazi, ali je izrazila svoje nezadovoljstvo zbog nepoštovanja hijerarhije, jer se izgubio autoritet, od kada se priča o prelasku na sekcijsku organizaciju. Ona se mora poštovati, bio je sekantan generalni direktor i mora se stati na put onima koji vrše opstrukciju, jer je to direktno upereno protiv uvođenja reda, a mi ga svakako moramo uvesti, iako to mnogima neće odgovarati.  Izjavio je da on želi i ima korektnu saradnju i sa sindikatima, ali i da je njima neophodno restrukturiranje, kako bi kao ravnopravni partneri,  radili na krucijalnim stvarima, koja se tiču boljitka zaposlenih.

Srbija je železnička raskrsnica, koja treba da spoji Istok, Zapad, Sever i Jug i ako mi ne budemo u stanju da idemo u korak sa zahtevima novog vremena, naći će se ko će moći u tome da nas zameni. Ali, naravno da nam to nije ni zamisao, a ni želja, već nam je cilj da ne dozvolimo tuđinima da nam uzmu održavanje naše infrastrukture i da nova železnica funkcioniše na zdravim osnovama, sa rešenim imovinsko pravnim odnosima, bez dugova, sa kvalitetnom i odgovornom  radnom snagom.  Trebalo bi  da se ponosimo što smo savremenici u obnovi svoje zemlje, zaključio je Dušan Garibović.

Završen obilazak čvora Pančevo u subotu, 13. avgusta 2016. godine

Objavljeno u Vesti i označeno .