Noviteti u vezi sa Četvrtim železničkim paketom

Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija su 19. aprila 2016. godine postigli sporazum u vezi sa tržišnim stubom Četvrtog železničkog paketa. Ovaj stub se posebno odnosi na reviziju Direktive 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja, kao i na Uredbu 1370/2007 o uslugama javnog prevoza putnika železnicom i drumom. Očekuje se da će Sporazum po ovom pitanju biti zvanično usvojen (objavljen u Službenom glasniku EU) do jeseni ove godine.

Tržišnim stubom predviđena je potpuna liberalizacija tržišta za putnički saobraćaj, poštovanje konkurentnosti, obaveznost tendera za ugovore o uslugama javnog prevoza, razdvajanje upravljača infrastrukture i operatera za putnički saobraćaj, kao i unapređenje finansijske transparentnosti.

Tehnički stub Četvrtog paketa je usvojen i očekuje se njegovo objavljivanje u Službenom glasniku EU. Podsećanja radi, tehnički stub se odnosi na pravne norme u oblasti bezbednosti, interoperabilnosti i ovlašćenja Evropske železničke agencije (ERA) i značajan je za pojednostavljenje sistema izdavanja sertifikata na nivou EU.

Na osnovu normi ovog stuba, predviđeno je preimenovanje Evropske železničke agencije u Agenciju za železnicu Evropske unije. Ona će sprovoditi aktivnosti kao jedan šalter za sve“ i izdavati sertifikate o bezbednosti za železnička preduzeća, kao i za autorizaciju voznih sredstava za prekogranični saobraćaj na nivou EU. Agencija će imati ovlašćenja i za procenu opremljenosti za Evropski sistem za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS), kako bi se obezbedila interoperabilnost. 

Nedavno su objavljene u službenom glasniku EU pravne norme u oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja i interoperabilnosti: Direktiva 2016/797 Evropskog parlamenta i Saveta o interoperabilnosti železničkog sistema unutar Evropske unije, Direktiva 2016/798 Evropskog paralamenta i Saveta o železničkoj bezbednosti i Uredba o Agenciji za železnicu Evropske unije 2016/796. Zemlje članice će nakon zvaničnog stupanja na snagu imati rok od tri godine za implementiranje ovih normi na nacionalnom nivou.

Izvor: Institucije Evropske unije

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .