Evropska komisija privremeno produžava licencu za upotrebu herbicida glifosata do 31. decembra 2017. godine

Evropska Komisija će produžiti licencu za upotrebu herbicida glifosata za nerednih 18 meseci, dva dana pre isteka važenja prethodne licence. Komisija je odlučila da usvoji sopstveni predlog, obzirom da nije bilo potrebne većine za ili protiv ove odluke. U skladu sa procedurom o usvajanju odluka Evropske komisije, odluku o privremenom produženju licence potvrdio je Odbor za žalbe Evropske komisije, 24. juna 2016. godine.

Evropska komisija je do 30. juna 2016. godine trebalo da donese odluku o produžetku autorizacije korišćenja glifosata u Evropi, za period od narednih 15 godina (do 2031). Kako je predlog odluke izazvao velike polemike i naišao na protivljenje značajnog broja zemalja članica EU i članova Evropskog parlamenta, donata je odluka o privremenom produženju licence, do 31. decembra 2017. godine.

U narednom periodu Evropska agencije za hemijske proizvode (ECHA) treba dostavi ekspertski nalaz o stepenu štetnosti, odnosno kancerogenosti ove supstance, na osnovu čega će se doneti konačna odluka da li će licenca za upotrebu glifosata biti produžena na period od 15 godina. Podsećanja radi, glifosat je sistemski herbicid širokog dejstva koji se upotrebljava kako u poljoprivredi, tako i u suzbijanju korova na železničkoj infrastrukturi, zbog čega je praćenje evropskog zakonodavstva iz ove oblasti značajno i za železnički sektor.

Izvor: CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija)

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .