Održan sastanak CER Interesne grupe za infrastruktru (IIG)

Nemačke železnice bile su domaćin redovnog sastanka Interesne grupe za infrastrukturu CER, održanog 28. juna, u Štutgartu. Na sastanku je bilo  reči o političkim aktivnostima na nivou EU, uključujući sprovedbene i delegirane akte Prerede Direktive 2012/34, koji se tiču Četvrtog železničkog paketa, aktivnostima Radne grupe 6, o Dužim vozovima i Radne grupe 1, o Ključnim indikatorima performansi (KPIs), kao i o poslednjim aktivnostima PRIME Platforme (Platforma upravljača železničke infrastrukture Evrope) i njenih podgrupa. Učesnici sastanka su takođe upoznati sa zaključcima Sastanka visokog nivoa za infrastrukturu (HLIM), novostima sa Sajma digitalizacije i Dana TEN-T-a.

Čitajte dalje