РТС, 15. мај 2016. године, директор ЦУБИЗ-а Дејан Ђуричанин о крађама

Један од великих и за сада нерешивих проблема са којима се сусреће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су крађе железничке опреме, који утичу на безбедност и нормално функционисање железничког саобраћаја. Најчешће се отуђују бакарни делови, затим каблови, пружне бализе и пригушнице, шине, колосечни прибор као и опрема на постројењима КМ. Само у протеклих 9 месеци извршено је 272 противправне радње, чиме је нашем предузећу нанета материјална штета од преко 44 милиона динара. Крадљивци највише пустоше пругу на деловима који се реконструишу, као пример имамо пругу Мала Крсна – Велика Плана где је учињена штета од преко 9 милиона динара. Нажалост мета ових вандала су и пруге које су у функцији. Од горе наведеног великог броја противправних радњи, процесуирано је и откривено свега 23 починиоца. Само 2 извршиоца су осуђена испод законског минимума, и то један на 10 месеци, а други на 14 месеци иако су вишеструки повратници, изјавио је за РТС Дејан Ђуричанин, директор ЦУБИЗ-а.

Својевремено усвојен је и је Закон о изменама и допунама кривичног законика, по коме ко украде, уништи, оштети, измени, учини неупотребљиви уређај система јавног саобраћаја и везе, односно делове тих уређаја казниће се затвором од 3 месеца до 5 година затвора, а уколико извршена противправна радња проузрокује поремећај у животу грађана или у функционисању привреде-јавног саобраћаја учинилац ће се казнити од 1 – 8 година затвора. (члан 3. Закона о изменама и допунама кривичног законика Сл. гласник 104/13 од 24.11.2013.године којим се мења члан 279.)

Posted in Вести, Медији and tagged .