Slovačka naučno tehnička delegacija u poseti srpskim železnicama, 13. maj 2016. godine

U petak 13. maja 2016. godine „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. u saradnji sa „Srbija vozom“ a.d. i „Srbija kargom“ a.d. ugostila je delegaciju Slovačkog naučno-tehničkog društva saobraćaja Generalne direkcije „Železnica Slovačke Republike“. Slovačka delegacija brojala je 18 članova, a sastojala se od inžinjera, tehničara i mašinovođa.

Čitajte dalje