Uspostavljen saobraćaj kroz stanicu Ćuprija

Dana 24. decembra 2015. godine od 17.00 časova ponovo je uspostavljen saobraćaj kroz stanicu Ćuprija. Stanica je bila zatvorena od 27. novembra zbog izgradnje i rekonstrukcije železničke infrastrukture na delu pruge Jagodina – Gilje – Ćuprija – Paraćin.

Nakon tehničkog pregleda i prijema od strane stručnih službi „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d., biće u upotrebi rekonstruisani 3 kolosek sa pripadajućim skretnicama u stanici Ćuprija, kao i na izlazu iz stanice izgrađeni novoprojektovani deo koloseka jednokolosečne pruge Ćuprija – Paraćin, dužine 600 metara.

U stanici Ćuprija je omogućen prijem i otprema putnika, prtljaga i robe, dok se teretni (tranzitni) saobraćaj odvija po novoizgrađenoj dvokolosečnoj pruzi  od Paraćina prema Jagodini zaobilazeći stanicu Ćuprija. Na delu pomenute novoizgrađene dvokolosečne pruge od Paraćina do Gilja, od 9. decembra, se odvija saobraćaj brzinom od 100 km/h.
Sa građevinskim radovima na ovoj deonici započelo se 11. februara 2013. godine, a izvođač je italijanska firma JV IC-CAF sa domaćim podizvođačima. Vrednost građevinskih radova je oko 16 miliona evra i finansirano je iz EIB-a.

cup2

Građevinski radovi su obuhvatali izgradnju od oko 10 km dvokolosečne pruge, rekonstrukciju oko 7 km jednokolosečne, zatim izgradnju objekata: jedan nadvožnjak od 75 m, pet novih podvožnjaka, sedam novih propusta, rekonstrukciju tri postojeća propusta, devijaciju regionalnog puta u dužini od 1200 m, uređenje stajališta Gilje sa izgradnjom pristupnih saobraćajnica i ostali radovi.

U sklopu celokupnog projekta rekonstrukcije i modernizacije pruge je i izgradnja novog mosta preko reke Velike Morave koji je završen 2. maja 2015. godine.

cup4

Elektrotehničke radove izvodi „Siemens“ d.o.o Beograd, čija vrednost iznosi oko 11,8 miliona evra i koji su započeti 06. novembra 2013. god. Ovim radovima je obuhvaćena nabavka opreme za rekonstrukciju i modernizaciju signalno – sigurnosnih, telekomunikacionih i kablovskih, energetskih postrojenja kao i kontaktne mreže.

cup3

Elektrotehnički radovi će biti kompletno završeni puštanjem u rad elektronske postavnice u stanici Ćuprija koja je predviđena za maj 2016. godine, što ne utiče na regularno odvijanje saobraćaja na ovoj deonici.

Pročitajte zvanično saopštenje.

Objavljeno u Vesti i označeno .